This content is © 2017 Kim Brink| All rights reserved.

About Kim


For me, the camera is a sketch book, an instrument of intuition and spontaneity.

Henri Cartier-Bresson

www.kimbrink.nl


NL

Ik heb een brede achtergrond in media, journalistiek, fotografie en film. Mijn interesses en carrière keuzes hebben mij over de hele wereld gebracht. Een breed scala aan mensen met verschillende achtergronden en culturen hebben mij waardevolle ervaringen gegeven als het gaat om het aanpassen aan nieuwe situaties, andere werk structuren en methodieken en, belangrijker nog, mijn netwerk. De focus binnen mijn werk is altijd gericht op een visuele creatieve aanpak van bestaande verhalen of dit nu betrekking heeft op een event, het doen van een reportage voor een krant of het maken van visueel content om zo een organisatie of bedrijf te promoten.


ESP

Mis intereses y decisiones de carrera me han llevado por todo el mundo, y me da una valiosa experiencia a la hora de adaptarme a nuevas situaciones, diferentes estructuras y metodologías de trabajo. Y lo más importante es mi amplia red y conocimiento de una gran variedad de personas de diferentes orígenes y culturas. El objetivo dentro de mi trabajo es siempre tener un enfoque visualmente creativo de historias existentes: ya sea cubriendo un evento, haciendo informes para un periódico o hacer el contenido visual para promover una organización o empresa.


ENG

I have a broad background in media, journalism, photography and videography. My interests and career decisions have taken me across the globe, giving me valuable experience when it comes to adapting to new situations, different work structures and methodologies, and most importantly, a wide array of people from different backgrounds and cultures in my network.The focus within my work is always on a visually creative approach of existing stories, whether it is covering an event, doing reports for newspapers or make visual content to promote an organization or company.